BoTu afdeling Wandelen - Algemeen bestuur

Samenstelling per 2017:

Voorzitter: Dick van Wageningen (email)
Secretaris: Brenda van den Berg (email)
Penningmeester: Ankie Bosch (email)

Algemeen wandelbestuur-emailadres: wandelen@botu.nl