Bospolder-Tussendijken

De wijk~ en speeltuinvereniging is opgericht op 5 september 1945. Volgens de statuten is het doel van de vereniging het bevorderen van een goede en zinvolle vrijetijdsbesteding voor de bewoners van de wijk Bospolder-Tussendijken in Rotterdam. De vereniging wil dit doel bereiken door:

  • - Het inrichten en in standhouden van een of meer speeltuinen.
  • - Het organiseren van activiteiten, festiviteiten en meer, allemaal in overleg met het BoTu-bestuur.

Hoewel dit doel in de jaren '60 werd geformuleerd, streeft de vereniging dit doel nog steeds na. Momenteel kent de BoTu een flink aantal activiteiten. Naast het beheer van twee speeltuinen en aansluitende activiteiten, zijn er ook nog wandelen, kaarten en darten. De BoTu beheert de volgende speeltuinen:

De geschiedenis van...

Het klinkt heel bijzonder, "de BoTu is in de vorige eeuw opgericht". Dat is aan het begin van de 21e eeuw eigenlijk geen wonder, vele verenigingen is dit gelukkig overkomen. Voor de BoTu mag dit toch wel een mirakel worden genoemd. In het jaar 2005 werd een mijlpaal behaald, en heeft de BoTu de respectabele leeftijd van 60 jaar bereikt.

Was het oprichten en in stand houden van een verenging in vroeger jaren al een flinke klus, tegenwoordig mag het handhaven en goed laten draaien van een vereniging in een oude wijk van Rotterdam een prestatie worden genoemd.

In de eerste helft van het bestaan van de BoTu waren de financiële mogelijkheden weliswaar beperkt, maar een goed draaiende vereniging opbouwen was wel mogelijk. Met name door het grote aantal mensen dat in het verzorgingsgebied van de BoTu woonde, ooit ca. 17.000! Alleen al in een straat als de Bootsmansstraat woonden honderden kinderen, gezinnen van meer dan 3 kinderen waren meer regel dan uitzondering. Door dit enorme potentieel kon ook, na enige moeite, ruim geput worden uit vrijwilligers. De mensen werden nog niet veel geplaagd door de verlokkingen van de moderne maatschappij (o.a. mobiele telefoons), en de behoefte in de vrije uren tegen betaling bij te klussen. De mensen waren weinig mobiel en zochten hun vertier vooral in hun woonbuurt. Wilden zich daar ook voor inspannen. Ook de beperkte regelgeving van de overheid maakte het makkelijker. Van eisen aan speelvoorzieningen, horeca, financiële acties en activiteiten op straat, was amper sprake. Waarmee niet is gezegd dat met name de regelgeving op de veiligheid van de speelvoorzieningen geen belangrijke genoemd mag worden.

De financiële zorgen van de BoTu werden in de jaren 70 minder door de toekenning van exploitatiesubsidie van de gemeente. Dit was een enorme waardering voor het werk van de toenmalige vrijwilligers. De BoTu was de enige speeltuinverenging die dit 'overkwam'. Ook de ondersteuning van het werk door de eerste betaalde krachten, de begeleider van de vrijwilligers en de administratieve ondersteuning, waren van grote invloed op de continuïteit van het werk binnen de BoTu. In die tijd werden de speeltuinen voor het eerst gerenoveerd, werd "clubhuis de Bolder" gebouwd op de speeltuin Zeilmakersstraat en werd het "Buurthuis BoTu" aan de Taandersstraat gesticht.

Minder positieve ontwikkelingen werden al eerder gevoeld, steeds meer bewoners verlieten de wijken Bospolder en Tussendijken, zij vertrokken naar de nieuwe wijken en randgemeenten. Op enig moment woonde ca 50% van de vrijwilligers buiten de wijk! Deze verenigingstrouw kon natuurlijk geen stand houden. De vrijkomende huizen in de wijk werden steeds vaker bewoond door mensen die weinig voelden voor het verenigingswerk, nog versterkt door het grote aantal allochtonen dat geleidelijk "bezit" nam van de wijk. Het lukte ook onvoldoende deze nieuwe wijkbewoners, anders dan als deelnemer aan activiteiten, te betrekken bij de BoTu. Desondanks mag worden vastgesteld dat met de komst van het Buurthuis in de Taandersstraat het aantal activiteiten drastisch toenam en dat ook steeds weer een grote groep vrijwilligers bij het werk betrokken bleef. Het aantal beroepskrachten nam navenant toe, met name bij de kinderopvang.

In de tweede helft van de jaren 90 werd de BoTu drastisch aangetast door het besluit van het deelgemeentebestuur Delfshaven, door alle welzijnswerk samen te voegen in een deelgemeente-brede welzijnsstichting, DISCK genaamd. Nadat aanvankelijk zelfs het voortbestaan van de vereniging BoTu in het geding was kon dat onheil gelukkig worden afgewend door de vrijwilligers, die hier fel tegen hebben geprotesteerd. Voor de BoTu was het vervolg een vorm van "terug naar af". Het "Buurthuis Taandersstraat" moest worden ingeleverd, evenals de exploitatiesubsidie en daarmee de beroepskrachten en het grootste deel van de activiteiten. Feitelijk de situatie die aan het einde van de jaren 60 bestond. Een groot verschil met die tijd is echter dat de verpaupering van de wijk en het geleidelijk dichttimmeren van woningen en sloop, een gezond verenigingsklimaat hebben gefrustreerd. Waardering voor de vrijwilligers die in deze moeilijk fase de vereniging overeind hebben gehouden.

De toekomst brengt kansen. Hoewel op termijn de speeltuin Zeilmakersstraat waarschijnlijk verplaatst zal worden naar het aan te leggen dakpark tussen Hudsonstraat en Vierhavenstraat zullen vanaf het einde van dit jaar vele nieuwe huizen worden gebouwd nabij de Zeilmakersstraat. Voor deze vernieuwde wijk kan de BoTu wederom een factor van belang zijn om de wijk ook leefbaar te maken en te houden.

Speeltuinen

Speeltuin Dakpark

Speeltuin Dakpark Rotterdam

Na een proces van ruim 10 jaar is op 9 juli 2014 onze nieuwe speeltuin Dakpark in de wijk Bospolder geopend. Met de opening van deze speeltuin is de speeltuin Zeilmakersstraat gesloten. Op termijn zullen de speelelementen, die daar nog staan, worden verwijderd.


Speeltuin Rösener Manzstraat

Speeltuin Rösener Manzstraat, Rotterdam

Deze speeltuin ligt centraal in de gezellige wijk Tussendijken met veel speelmogelijkheden. De speeltuin wordt dagelijks bezocht door diverse scholen uit de directe omgeving. Op deze speeltuin worden regelmatig buitenactiviteiten georganiseerd.


Clubhuis de Bolder

Clubgebouw De Bolder, Rotterdam

Ons clubhuis is de plaats waar alle indooractiviteiten zoals klaverjassen en bingo plaatsvinden.

Het adres van ons BoTu clubhuis zal tezijnertijd gaan veranderen. Er zal een andere bestemming voor dit terrein komen.